Üniversiteli İşçiler Kimdir?Bizler kamu kurumlarında 4857 sayılı iş kanununa göre çalışan üniversite mezunu işçileriz. Yıllardır çalıştığımız kurumlarda diplomalarımızın gerektirdiği işleri yaparken, mezuniyetlerinin dışında farklı işlerde çalıştırılan arkadaşlarımızda bulunmaktadır.

Kurumlarımızda yan yana çalıştığımız Memur ve Sözleşmeli arkadaşlarımızla aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olmamıza ve şu an aynı işleri yapmamıza rağmen statümüz farklıdır. Yani eşit işe eşit haklar noktasından uzağız.

Üniversite mezunu olmamıza rağmen işçi statüsünde olduğumuzdan dolayı çalıştığımız kurum bizi istediği yerde ve pozisyonda çalıştırmakta bununla birlikte Memur ve Sözleşmeli arkadaşlarımız ise unvanlarını kullanmakta ve görevde yükselebilmekte şef, müdür yardımcısı müdürlük gibi makamlara kadar yükselebilmektedirler. Buna karşın işçi statüsünde değerlendirilen biz üniversite mezunları doktora yapmış olsak da statü gereği görevde yükselme gibi özlük haklarından faydalanamamaktayız.

Üniversite mezunu işçiler olarak tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından faydalanamadığımız gibi mesleğimiz konusundaki toplantılara, seminerlere, eğitimlere de katılamamaktayız. İşçiler arasında, başka bir kuruma tayin ve atama durumu olmadığından aile bütünlüğü bozulmakta anne ve babalarından, eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayanlar bulunmaktadır.

Aynı işyerinde çalışıp da aynı işleri yapan personel arasında statü farkı olması ve bu statü farkından kaynaklı maddi manevi kayıpların söz konusu olması iş barışını da zedelemektedir.

Konu ile ilgili birçok vekilimizle, Çalışma Bakanımızla, Genel Başkan Yardımcılarımızla görüşmeler yaptık. Bizim durumumuzla ilgili çalışma olacağını ve bu çalışmanın 5393’lü arkadaşlarımızla birlikte daha kolay olabileceğini belirttiler. Meclis çalışmalarını takip etmemize rağmen bizimle ilgili bir konunun gündeme gelmediğini görmekteyiz. Sözleşmeli memur arkadaşlarımızın memurluğa geçişi müjdesini verdiğinizde arkadaşlarımız adına çok sevindik. Çalıştığı kurumlara yıllarını vermiş birileri olarak bu ciddi mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Adaletin ve hakkın yerini bulması açısından Sözleşmeli arkadaşlarımızla ilgili meclis gündemine gelecek olan yasa tasarısında bizlerinde unutulmaması, ek bir madde ile sorunlarımızın çözüme kavuşturulması, mevcut olan işçi kadromuzun memur kadrosuna dönüştürülmesi hususunu Saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

Web sitesi www.universiteliisciler.com

E-mail bilgi@universiteliisciler.com

Twitter #universiteliisciler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Üniversiteli İşçiler Headline Animator