22 Temmuz 2014 Salı

Üniversite Mezunu İşçiler den Son Hamleler!


Aşağıda ki adreslere imkanınız dahilinde lütfen faks ve mail atmaya devam edelim.

****kamu da çalışan üniversite mezunu işçiler olarak statü değişikliği nakil hakkı gibi taleplerimize olumlu cevap bekliyoruz sn Başbakanım.***

Arkadaşlar Başbakan Özel Kalem Fax:0312 422 18 99

Ak parti genel merkez Faks   : 0312 204 50 00 / 6002

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
--Recai BERBER komisyon başkanı  Faks: +90 (312) 420 53 68
mail; butkom@tbmm.gov.tr
faks 420 53 68

http://www.universiteliisciler.com/default.asp?mct=detay&Forum_ID=0&Topic_ID=65612&Cat_ID=18997 bu linkte evraklar mevcut.isterseniz bunlardan faydalanabilirsiniz

HDP den Üniversiteli İşçilere Kanun Teklifi ile Destek


HDP den kanun teklifi ile destek

HDP Batman Mv Ayla Akat Ata'nın üniversite mezunu kamu işçilerinin memur kadrosuna geçirilmesi için verdiği kanun teklifi vermiştir.
desteleri için kendilerine teşekkür ederiz.
Ayla AKAT ATA
Batman Milletvekili
Adres : Yeni Hizmet Binası 1. Kat 4 Nolu Banko Oda: 1085
Telefon : +90 (312) 420 58 86 +90 (312) 420 58 87
Faks : +90 (312) 420 21 70
E-Posta : ayla.akatata@tbmm.gov.tr
  Gorme Engelliler icin Ozgecmis


                       TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


                14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

                Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                              
                                                                                                                     Ayla AKAT ATA
                                                                                                                      Batman Milletvekili
 

Nedret AKOVA dan Kanun Teklifi


Nedret AKOVA dan Kanun Teklifi

Ayşe Nedret AKOVA
Balıkesir Milletvekili
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 1. Kat 2 Nolu Banko Oda: 1016
Telefon : +90 (312) 420 61 92 +90 (312) 420 61 93
Faks : +90 (312) 420 23 71
E-Posta : aysenedret.akova@tbmm.gov.tr
“Kamu kurumlarında 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan üniversite mezunu işçiler, yıllardır çalıştıkları kurumlarda diplomalarının gerektiği işleri yaparken, mezuniyetlerinin dışında farklı işlerde çalıştırılan işçilerde bulunmaktadır. Kurumlarında yan yana çalışan memur ve sözleşmeli çalışanlar, aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, aynı işi yapmalarına rağmen, statüleri farklıdır ve eşit işe eşit haklardan yararlanamamaktadırlar.
Üniversiteli işçiler işçi statüsünde olduklarından dolayı kurumları üniversiteli işçileri istediği yerde ve pozisyonda çalıştırmaktadır. Ancak üniversiteli işçiler memur ve sözleşmeli çalışan arkadaşları gibi unvan kullanamamakta ve şef müdür yardımcısı ve müdürlük gibi makamlara yükselememekte, tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından yararlanamamakta, meslekleri ile ilgili toplantılar, seminerlere, eğitimlere katılamamaktadırlar.
Üniversiteli işçilerin özlük haklarının yeterli olmayışı gibi nedenlerle, üniversite mezunu olup, işçi olarak çalışan kişilerin, memur kadrosuna geçirilmeleri çalışma barışı ve Anayasal eşitlik açısından gereklidir.
Üniversite mezunu olup, işçi olarak çalışan kişilerin, tayin, nakil, geçici görev, görevde yükselme ve unvan kullanabilme haklarının olmaması ile ilgili sorunlarının çözümü için, bu kişilerin memur kadrolarına geçirilmesi en yerinde çözüm olmaktadır.” gerekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak suretiyle aşağıdaki yazılı Kanun Teklifinde bulunmuştur.
MADDE 1- Üniversite mezunu olup, işçi olarak çalışan kişilerin, memur kadrosuna geçirilmesi amaçlanmıştır.
MADDE 2- Kanunun yürürlülük maddesidir.
MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir.

Chp Milletvekili Sn Doğan Şafak Kanun Teklifi Verdi


Doğan ŞAFAK
Niğde Milletvekili
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 2. Kat 3 Nolu Banko Oda: 2026
Telefon : +90 (312) 420 55 96 +90 (312) 420 55 97
Faks : +90 (312) 420 21 07
E-Posta : dogan.safak@tbmm.gov.tr
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan Geçici İşçilerin kadroya alınması ve sorunları hakkında gündem dışı söz aldım.
Lice’de Türk Bayrağı’na yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak sözlerime başlıyorum.
Değerli Milletvekilleri,

Şimdi sizlere,mahkeme kararıyla kazanılmış hakları olan,Maliye Bakanı’nın gündeminde olmayan ama binlerce işçinin gündeminde olan mağduriyetten bahsedeceğim.


2006 yılından itibaren kadrolu işçi personelinin emekli olması nedeniyle yerlerine yeni kadro verilmemesi nedeniyle bu görevi yerine getirebilmesi için hizmet alımı ile çalışan 8761 işçinin Maliye Bakanı ve Ulaştırma Denizcilik Bakanı yüzünden hayatları kararmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde, yüklenici işçi firması adına çalışan işçilerin, Yerel Mahkemeye açmış oldukları davaların, akabinde Yargıtay tarafından, belirtilen işçilerin, Karayolları Genel Müdürlüğü personeli olduğu tespiti mahkeme kararıyla kesinleşmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü, iş yerinde hizmet alımı yoluyla çalışan yüklenici firma işçilerini temsilen Türkiye Yol-İş Sendikası tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğü ile görünüşteki işveren yüklenici firmalar arasındaki hukuki ilişkiler sorunlu olduğundan dolayı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 26.03.2012 tarihinde, Maliye Bakanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde hizmet alımı ile çalışan 8761 işçi hakkında Toplu İş Sözleşmesi yapılması için kadro ödeneği müracaatı yapmıştır.
Buna rağmen,Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın, 26 Mart 2012 tarihindeki müracaatına bugüne kadar Maliye Bakanlığı tarafından müspet bir cevap verilmemiştir.

Maliye Bakanlığı, Yargıtay kararının bulunmasına ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın mahkeme kararı doğrultusundaki talebine rağmen 2013 yılı bütçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Hizmet Alımı ile Çalışan binlerce işçi hakkında herhangi bir kadro ihdası ve haklarının iadesi ile ilgili bir çalışma yapmamıştır.

Türkiye Yol İş Sendikası ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2008 yılında mutabık kılınan, 12.Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Ek 1 B Skalasının, 1-1 derece kademe karşılığında çalıştırılmak üzere kadro ihdası ile çalışmalara devam edilmesine, kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesi ve maliyet açısından çözüm olduğu görüşünde olup, konunun Maliye Bakanlığı’nca olumlu değerlendirilmesi yönünde talebi olmuştur.
Maliye Bakanlığı kadro ihdası için kılını kıpırdatmaması binlerce işçimizi, aileleri ile beraber üzmektedir.
İşçileri ve ailelerini en çok üzen şey ise; Yargıtay tarafından onanan bir kararın olması ve uygulanmamasıdır.
Ayrıca;Üniversite mezunu işçiler yıllardır,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi kadrosunda istihdam edilmelerine karşılık mühendislik, mimarlık, işletme, maliye, istatistik vb. dallarda,657 sayılı yasaya tabii çalışanlarla aynı görevi ifa etmelerine, bulundukları kadrolarında sorumluluk yüklenmelerine rağmen, derece ve kademe yükselmesi ile birlikte yetki ve unvan artışı alamamakta, nakil olamamaktadırlar.
HÜKÜMETTEN;

  1. Yargıtay Kararı ile onanan Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve Maliye Bakanlığı tarafından bir türlü dikkate alınmayan 8761 işçi,
 
  1.  Karayolları 6.Bölge 64.Şube Şefliği Niğde’de geçici olarak çalışan, geçen yıl 70 gün boyunca bütçe yetersizliği nedeniyle ücretlerini alamayan 40’dan fazla işçi,

 
  1.  Tarım Kredi Kooperatiflerin de çalışan havuza alınan ve hiçbir ücret almayan işçiler,

  1. TBMM çatısı altında ve birçok kurumda çalışan 4C’li işçiler,

  1. Mevsimlik işçiler, Kamuda Çalışan 25 bin civarı Üniversite mezunu işçiler,

Çözüm beklemektedirler.

Mahkeme kararlarına uymuyorsunuz!Her konuda Anayasa’ya aykırı işler yapıyorsunuz!Yeni bir Anayasa yapalım diyorsunuz ama yasalara uymuyorsunuz! Uymadığınız yeni Anayasayı ne yapacaksınız? Muhalefet uymayacağınız yeni bir Anayasa’yı niçin sizinle yapsın?

Meclisi saygıyla selamlıyorum

https://twitter.com/dsafak

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Üniversiteli İşçiler Headline Animator