15 Temmuz 2015 Çarşamba

Chp Çanakkale Millet Vekili Üniversiteli İşçiler İçin Kanun Teklifi Verdi

Üniversiteli işçiler platformu olarak,bizler ile hem hal olup sorunumuzu Meclise Taşıyan sayın Bülen Öz'e teşekkür ediyoruz.

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz
, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, 657 sayılı Devlet memurları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdi.


CHP Milletvekili Bülent Öz, TBMM Başkanlığına, devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Öz, TBMM Başkanlığına verdiği teklifinde, “Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, memur, sözleşmeli memur statüsünde personel ile işler yürütülmektedir. 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan üniversite mezunu işçiler, yıllardır çalıştıkları kurumlarda diplomalarındaki mezuniyet alanları ile ilişkili işleri yaparken, uzmanlık alanları dışında farklı işlerde çalıştırılan işçilerde bulunmaktadır.

Kurumlarında yan yana çalışan memur ve sözleşmeli çalışanlar, aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, aynı işi yapmalarına rağmen, statüleri farklıdır ve eşit ise eşit ücret ve aynı özlük haklarından yararlanamamaktadır. Üniversite mezunu işçiler işçi statüsünde olduklarından, kurumları üniversiteli işçileri istediği yerde ve pozisyonda çalıştırabilmektedir.
Ancak üniversiteli işçiler memur ve sözleşmeli çalışan arkadaşları gibi unvan kullanamamakta, şef, müdür yardımcısı ve müdürlük gibi makamlara yükselememekte tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından yararlanamamakta, meslekleri ile ilgili toplantılara, seminerlere, eğitimlere katılamamaktadırlar.

Üniversiteli isçilerin özlük haklarının yeterli olmayışı, çalışma barışını bozmakta, bu kişilerin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Üniversite mezunu olup, isçi olarak çalışanların, memur kadrolarına geçirilmeleri çalışma barışı ve Anayasal eşitlik ilkesinin de gereği olarak ortada durmaktadır. Bu statüde çalışanların büyük bir bölümü, Anayasanın 128. Maddesi hükümlerinde belirtilen vasıfları taşıyan veya çalışarak okuyup nitelik ve vasıf kazanarak başkaca meslek dalında kendini geliştiren “Üniversite Mezunu İşçiler” in de memur yapılması çalışma barışı açısından önemli bir mesafenin alınmasını sağlayacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına atamalarının gerçekleştirilmesi bu personelin geleceğe yönelik önlerindeki engelleri kaldıracak, bu kişilerin, tayin, nakil, geçici görev, görevde yükselme ve unvan kullanabilme haklarının çözümünü sağlayacak, her şeyden önemlisi çalışma barışı işyerinde huzur ve motivasyonu kuvvetlendirerek verimliliğin artmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

www.bulentoz.com

Bülent Öz Profilleri | Facebook

Twitter : @bullentoz

10 Temmuz 2015 Cuma

Üniversiteli İşçiler Bu Kanunu BekliyorDEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
 KANUN TASARISI TASLAĞI

MADDE 1-
 (1) Bu Kanunun amacı, Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında   çalışan önlisans ve lisans mezunu işçi personelinin mezun olduğu bölüme göre isteğe bağlı olarak memur kadrosunda istihdam edilmesini Tanımlar.
MADDE 2-
 (1) Bu Kanunun yürürlüğe, girdiği tarihten itibaren, iki ay içinde gerekli pozisyonların ihdas işlemleri tamamlanarak, Tüm kamu ve kurumlarda bu Kanunun 1'nci maddesi kapsamında istihdam edilenlerden, memur pozisyonlara geçmek isteyen personel, 657 sayılı Kanun Hükmünce, önlisans ve lisans mezunu personelin sınav şartı aranmaksızın Kurumlarınca durumlarına uygun memur personel pozisyonlarına atanırlar.
(2) Memur pozisyonlara geçmeyi kabul etmeyen personelin iş sözleşmesi devam eder. Memur pozisyonlara atanan söz konusu personele, işçinin talebi üzerine işçiye çalıştığı kurum tarafından tazminat ödenir veya  Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hane, kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.
(3) Bu Kanun uyarınca Memur personel pozisyonlarına ataması yapılan personelin, geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun, ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.
(4) Memur pozisyonlara atanan personelin atandıkları tarih itibariyle almakta oldukları ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, ek ödeme toplam net tutarının atandıkları memur pozisyonlara ait net ücretlerinden (fazla mesai ücreti hariç) fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
(5) Yukarıdaki hükümlere göre atanmış olan personelden boşalan sürekli işçi kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Yürürlük
MADDE 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5 Haziran 2015 Cuma

Üniversiteli İşçiler Memur Oluyor
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Üniversiteli işçi durumunda olanları, memurluğa almak gibi ki, bu kamuda hak talebiydi, bunu da değerlendiriyoruz, bunu da yapmayı planlıyoruz dedi.

3,5 yıldır haklısınız sözlerine seçime ramak kala da olsa müjde geldi!

Sandıklardan ne çıkar onu halkımız takdir eder.
Bizim için önemli olan mücadelemizin 2014 memur-sen'in Büyük Türkiye Buluşmasında o zaman Başbakan olan Sn Recep Tayyip Erdoğan dan sonra şimdi Sn Ahmet Davutoğlu tarafından da sorunu çözeceğiz açıklamasının gelmesiydi.

Davamızı anlatırken,olmuyor kimse bizi anlamıyor,aman olursa olur olmazsa olmaz  diyen arkadaşlara rağmen,sadece biz olayım diyen meslek grubu bazı kişilere rağmen,
Ümitsiz anlarda bile,-10 derece ayazda Ankara sokaklarında davamızı yetim bırakmama adına bizlerle yürüyen,twitter,facebook  üzerinden katılım sağlayan,faks ve mail ile mücadelemize omuz veren,destek olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Burada memur-sen ailesine de teşekkürü borç biliyorum.Çünkü davamıza kalben destek oldular.son süreçte bazı sorunlar olsa da nazara almadık.
Hacı Bayram Tonbul,Mürsel Turbay,Günay Kaya,Mehmet Emin başkanlarıma da özellikle teşekkür ediyorum.

Şimdi Seçimden sonra oluşacak tablo ne olursa olsun inşallah artık üniversiteli işçiler konusu Bakanlar kuruluna gelip KHK ile onay alacaktır inşallah.

Üniversiteli İşçiler Platformu olarak biz kanun tasarısı metnini 2013 de DPT ve ilgili vekillerimize ulaştırmıştık.Şimdi komisyon oluştuğunda biz bu davanın tarafı olarak davet bekliyoruz.saygılarımla

25 Mayıs 2015 Pazartesi

İsmail Koncuk Üniversiteli İşçilere Veciz Destek

Twitter da ve sendika da bize her zaman destek olan Kamusen Başkanı İsmail Koncuk başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Manidar şekilde işaret ettiği Okuma ve ceza nüktedanlığı için Musa Kocakiren olarak ayrıca teşekkür ediyorum.


Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Üniversiteli İşçiler Headline Animator