15 Ocak 2015 Perşembe

Sn Hacı Bayram Tonbul Konuştu!

memursen Faks: 0312 230 39 89 Enerji birsen faks 0312 230 48 71 enerji@memursen.org.tr
Kamu da örgü yumağı gibi girift hal almış ve iş huzursuzluğu zirve yapmış.
Basın üzerinden,tv den,sosyal medyadan,
yıllardır hastalık şu tedavi şöyle diye çözüm yolları sunuyoruz sunmaya da devam edeceğiz.
Nitelikten vasıftan eğimden ve eğitimli insan-çalışandan dem vurup duruyoruz konuşurken.
Kamuda üniversite mezunları var diyoruz benden önce ve sonra bu hep söylendi.
sorun belli nitelik var,eğitim var,yetişmişlik var,devlete aidiyet var,vizyon var,misyon var,var da var.
Üniversiteli işçiler platformu olarak bizler  Ülkemizde personel reformunun lokomotifi ve çözüm ortağı tarafı olduğumuzu her ortamda söylüyor ve paylaşıyoruz.Üniversiteli İşçiler sadece bulundukları çalıştıkları kurumda memurluk ihdası talep ediyor.Marstan bir şey talep etmiyor.Makul ve maliyeti olmayan bu adım için yıllardır bekliyoruz.Tarafı olduğumuz bu konuda Çalışma Bakanından Başbakanından Cumhurbaşkanından tekrar birebir görüşerek bu sıradan olduğunu düşündüğümüz sorunu nihayete erdirelim istiyoruz.
Musa KOCAKİREN
Sn Hacı Bayram Tonbul Başkanım ve Memursen konfederasyonuyla birlikte #universiteliiscilere hep destek oldular.Bunun bilincindeyiz.Görüş veya bakış açımızda nüans farklılıkları vardı hala da var olduğunu dünkü tv programında yaptığı konuşmada bunu gördük.
ŞÖYLE DEMİŞ HACI BAŞKANIM
"Üniversiteli işçiler meselesinde bir yanlış anlaşılma var. Biz üniversiteli işçiler dediğimiz zaman üniversiteyi bir şekilde bitirmiş her arkadaşın memur olacağı anlamına gelmiyor. Eğer bir işi memur ve işçi birlikte yapıyorlarsa ve bu iş memur eliyle yapılması gerekiyorsa ki Anayasanın amir hükmü bu o zaman bu işi memurlar eliyle yapalım. Yani bu arkadaşımız hangi doktora da dahil hangi dereceden mezun olursa olsun, memurun işini bizzat işçi statüsünde yapıyorsa bunun memur olmasını istiyoruz."
Musa kocakiren olarak Başkanlarıma Şöyle Sesleniyorum Tekrar!!
Biz herkes memur olsun demedik zaten.Kamuda çalışan üniversite bitirmiş yetkinlik kazanmış ve isterse memurluk talep eden işçi arkadaşıma memuriyet verilsin istedik.
şoför ahçı bekçi vs memur yok mu kamuda var.adam ilkokul bitirmiş memurluğa girmiş okumuş daire işleri başkanı olmuş.bunlar oluyor da üniversiteli işçi neden memur olamaz deniyor ki?
4/B ve firma personelleri memur yapılırken neden böylesi çıkıp memursen konuşma yapmadı?

9 Ocak 2015 Cuma

Anayasa Komisyonu Etkinliği

Sayın Vekilim;
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite mezunu işçiler,memuriyet ihdası bekliyor.
Çağın gerekleri,çalışma şartlarının değmesi,eğitimin öneminin vurgusunun artması,
Personel rejiminde reformist düzenleme zorunluluğu gibi olgular açığa çıkmıştır.
Üniversiteli işçiler bu düzenleme ve ihtiyaçlar için lokomotif olacak vasıf ve niteliktedir.
sizlerin Mecliste vereceği destek ile memuriyet ihdası bir nefes kadar kolay olacaktır.
saygılarımla.
BURHAN KUZU
İstanbul Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Başkanı
Adres : Yeni Hizmet Binası 1. Kat 1 Nolu Banko Oda: 1003
Telefon : +90 (312) 420 53 20 +90 (312) 420 53 21
Faks : +90 (312) 420 53 47
E-Posta : burhan.kuzu@tbmm.gov.tr
İDRİS ŞAHİN
Çankırı Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Başkanvekili
 İçişleri Komisyonu Üyesi
 Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 4. Kat 3 Nolu Banko Oda: 4031
Telefon : +90 (312) 420 59 80 +90 (312) 420 59 81
Faks : +90 (312) 420 22 78
E-Posta : idris.sahin@tbmm.gov.tr
i
İSMET SU
Bursa Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Sözcüsü
 (9 / 8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 6. Kat 3 Nolu Banko Oda: 6059
Telefon : +90 (312) 420 63 68 +90 (312) 420 63 69
Faks : +90 (312) 420 24 49
E-Posta : ismet.su@tbmm.gov.tr
Web : http://www.ismetsu.com.tr
FATOŞ GÜRKAN
Adana Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Katip Üyesi
 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi
 Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Katip Üyesi
 (10 / 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Katip Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 6. Kat 4 Nolu Banko Oda: 6037
Telefon : +90 (312) 420 54 04 +90 (312) 420 54 05
Faks : +90 (312) 420 20 39
E-Posta : fatos.gurkan@tbmm.gov.tr
i
ZELKİF KAZDAL
Ankara Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
 Milli Savunma Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 5. Kat 4 Nolu Banko Oda: 5046
Telefon : +90 (312) 420 64 06 +90 (312) 420 64 07
Faks : +90 (312) 420 24 64
E-Posta : zelkif.kazdal@tbmm.gov.tr
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ
Antalya Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 5. Kat 4 Nolu Banko Oda: 5070
Telefon : +90 (312) 420 59 98 +90 (312) 420 59 99
Faks : +90 (312) 420 22 86
E-Posta : gokcen.ozdoganenc@tbmm.gov.tr
SEMİHA ÖYÜŞ
Aydın Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi
 Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 6. Kat 4 Nolu Banko Oda: 6043
Telefon : +90 (312) 420 55 02 +90 (312) 420 55 03
Faks : +90 (312) 420 20 64
E-Posta : semiha.oyus@tbmm.gov.tr
CANAN CANDEMİR ÇELİK
Bursa Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi
 (10 / 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 4. Kat 4 Nolu Banko Oda: 4039
Telefon : +90 (312) 420 51 86 +90 (312) 420 51 87
Faks : +90 (312) 420 20 25
E-Posta : canan.candemircelik@tbmm.gov.tr
Web : http://www.canancandemircelik.com.tr
İSMAİL AYDIN
Bursa Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
 Milli Savunma Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 5. Kat 4 Nolu Banko Oda: 5050
Telefon : +90 (312) 420 59 06 +90 (312) 420 59 07
Faks : +90 (312) 420 22 45
E-Posta : ismail.aydin@tbmm.gov.tr
ADEM YEŞİLDAL
Hatay Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
 İçişleri Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 4. Kat 4 Nolu Banko Oda: 4074
Telefon : +90 (312) 420 53 57 +90 (312) 420 53 58
Faks : +90 (312) 420 20 38
E-Posta : adem.yesildal@tbmm.gov.tr
ALİ AŞLIK
İzmir Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 2. Kat 2 Nolu Banko Oda: 2040
Telefon : +90 (312) 420 57 68 +90 (312) 420 57 69
Faks : +90 (312) 420 21 84
E-Posta : ali.aslik@tbmm.gov.tr

EBUBEKİR GİZLİGİDER
Nevşehir Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
 Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi
 Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 4. Kat 4 Nolu Banko Oda: 4041
Telefon : +90 (312) 420 60 96 +90 (312) 420 60 97
Faks : +90 (312) 420 23 31
E-Posta : ebubekir.gizligider@tbmm.gov.tr
MUSTAFA HAMARAT
Ordu Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 3. Kat 2 Nolu Banko Oda: 3028
Telefon : +90 (312) 420 64 14 +90 (312) 420 64 15
Faks : +90 (312) 420 24 68
E-Posta : mustafa.hamarat@tbmm.gov.tr
HİLMİ BİLGİN
Sivas Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 3. Kat 3 Nolu Banko Oda: 3064
Telefon : +90 (312) 420 57 24 +90 (312) 420 57 25
Faks : +90 (312) 420 21 63
E-Posta : hilmi.bilgin@tbmm.gov.tr
YAHYA AKMAN
Şanlıurfa Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 4. Kat 2 Nolu Banko Oda: 4090
Telefon : +90 (312) 420 63 48 +90 (312) 420 63 49
Faks : +90 (312) 420 22 36
E-Posta : yahya.akman@tbmm.gov.tr
FATİH ÇİFTCİ
Van Milletvekili
 Anayasa Komisyonu Üyesi
 Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi
Adres : Yeni Hizmet Binası 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 1059
Telefon : +90 (312) 420 63 28 +90 (312) 420 63 29
Faks : +90 (312) 420 24 31
E-Posta : fatih.ciftci@tbmm.gov.tr

7 Ocak 2015 Çarşamba

TBMM Başkanlık Divanına Faks Etkinliği

Biz Üniversite Mezunu İşçiler, yaklaşık üç yıldır “memuriyet kadrosu ihdası” için tüm çabalarımıza rağmen bu süreçte çıkan birçok yasanın dışında bırakıldık.
Üniversite mezunu işçilerin kadro talepleri yoktur.
Biz kadrolu işçileriz. Ancak var olan kadrolarımız bize tayin ve terfi hakkı vermemektedir.
Bizler, sahip olduğumuz üniversite diplomamızla tayin ve terfi gibi haklara kavuşmak için memuriyet kadrolarına naklimizi talep etmekteyiz.
Sözleşmeli memurların ve geçici işçilerin memur yapıldığı bu düzenlemeler elbette önemlidir ve takdir edilmelidir.
Her türlü zor şartlara rağmen okuyan,kendini geliştiren,nitelik kazanan “Üniversite Mezunu İşçiler” in de memur yapılması
çalışma barışı açısından önemli bir mesafenin alınmasını sağlayacaktır.
AŞAĞIDAKİ VEKİLLERE FAKS ETKİNLİĞİMİZ PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ İLE SINIRLIDIR.
Cemil ÇİÇEK
Ankara Milletvekili
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
   
Faks
: +90 (312) 420 51 65
E-Posta
: cemil.cicek@tbmm.gov.tr
Web
: http://baskanlik.tbmm.gov.tr

 
Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
İstanbul Milletvekili
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili
   
Faks
: +90 (312) 420 51 84
E-Posta
: aysenur.bahcekapili@tbmm.gov.tr
Sadık YAKUT
Kayseri Milletvekili
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili
   
Faks
: +90 (312) 420 51 83
E-Posta
: sadik.yakut@tbmm.gov.tr
Fehmi KÜPÇÜ
Bolu Milletvekili
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi
   
Faks
: +90 (312) 420 66 53
E-Posta
: fehmi.kupcu@tbmm.gov.tr
Bayram ÖZÇELİK
Burdur Milletvekili
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi
   
Faks
: +90 (312) 420 66 53
E-Posta
: bayram.ozcelik@tbmm.gov.tr

İsmail KAŞDEMİR
Çanakkale Milletvekili
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi
   
Faks
: +90 (312) 420 20 30
E-Posta
: ismail.kasdemir@tbmm.gov.tr


Mine LÖK BEYAZ
Diyarbakır Milletvekili
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi
   
Faks
: +90 (312) 420 66 53
E-Posta
: minebeyaz@tbmm.gov.tr
Web
: http://www.minelokbeyaz.com.tr
Muhammet Bilal MACİT
İstanbul Milletvekili
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi
   
Faks
: +90 (312) 420 52 16
E-Posta
: bilalmacit@tbmm.gov.tr
Dilek YÜKSEL
Tokat Milletvekili
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi
   
Faks
: +90 (312) 420 20 41
E-Posta
: dilek.yuksel@tbmm.gov.tr
Web
: http://www.dilekyuksel.com.tr
Salim USLU
Çorum Milletvekili
 Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri
   
Faks
: +90 (312) 420 52 19

Ömer Faruk ÖZ
Malatya Milletvekili
 Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri
   
Faks
: +90 (312) 420 52 22

23 Aralık 2014 Salı

Çalışma Bakanlığı Faks Etkinliği

Çalışma Bakanlığı Etkinliğ 24 Aralık Çarşama Akşamı sona erecektir


Sn Bakanım;
Üniversiteli işçiler siyasi tasarruf değidir.
Bizler kamuda örgü yumağına dönmüş bulunan personel yapısının çözüm anahtarıyız.
Üniversite mezunu işçiler, tayin,nakil görevde yükselme gibi özlük haklarından, faydalanamamaktadır.
Bizler diploma meslek unvanlarımızı kullanamıyoruz.Bu nedenlerle statü değişikliği ile memuriyet ihdası istiyoruz.
KPDK da kabul gören üniversiteli işçiler konusunun,statü değişikliğinin onaylanmasını talep ediyoruz.
FAKS 0312 212 72 30
FAKS 0312 212 72 30

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Üniversiteli İşçiler Headline Animator